Den Lille HavfrueÖresundsbroStroegetNyhavn


Left column spacer

G.I Gurdjieff
1866 - 1949

G.I. Gurdjieff

Gurdjieff søgte og fandt et stort antal sandheder om livet og mennesket, som han satte sammen i sit 'system' og begyndte at lære til andre i Moskva fra 1912.

Den bolschevistiske revolution gjorde arbejdet i Sovjetunionen umulig og Gurdjieff rejste til Konstantinopel med nogle af sine elever og en del af sin familie. Fra Konstantinopel gik rejsen videre via Berlin til Frankrig. Der etablerede Gurdjieff sit 'Institut for menneskets harmoniske udvikling'. Huset hedder 'du Prieuré des Basses Loges' og ligger i Avon i nærheden af Fontainbleau.

Prieure
Chateau du Prieuré 1974

Et par år efter etableringen af instituttet kom Gurdjieff alvorligt til skade i en ulykke på vej tilbage fra Paris. Han begyndte at skrive. Dette forandrede livet for alle som var i instituttet. Han skrev frem til året 1934 uden større pauser.

Gurdjieffs hovedværk er 'Alt og det hele - Belsebubs fortællinger til sin sønnesøn', som han definerede som 'objektiv kritik af menneskelivet'. Hans anden bog, 'Møde med bemærkelsesværdige mennesker' blev filmet af Peter Brook i 1979.

I begyndelsen af det nye årtusinde følger over 10000 studenter Gurdjieffs lære, Gurdjieff-grupper findes på alle kontinenter og mange forskillige fårmer (også i dag i Rusland, hvor han begyndte). Salget af P.D. Ouspenskys 'På Sporet af det Mirakuløse' er over en million.

Gurdjieff's grav
Gurdjieff's grav 1974

DannebrogGurdjieff i Danmark


Velkommen til G.I.G.'s Danske Sider!

Danske og andre nordiske sider har flere målsætninger:

  • give informationer på de nordiske sprog
  • udgive artikler skrevet på disse sprog
  • give information om begivenheder i området
  • udforske muligheder for samarbejde over lande og andre grænser
  • etablere Gurdjieff Nordisk Forum, nå der er behov for det

Om Bevidsthedstilstande fra P.D. Ouspenskys bog:
Psykologien om menneskets mulige udvikling


Denne bog indeholder fem forelæsninger af Ouspensky. Bogen blev læst i hans møder som introduktion til Gurdjieffs ideer. Teksterne nedenunder giver et billede af bare en af bogens ideer.

Selv i dag er 'Psykologien' brugt som en autentisk introduktion og kan anbefales som første læsning til Gurdjieffs ideer. For dybere presentation læs 'På Sporet af det Mirakuløse', Ouspensky's mesterværk, som beskriver Gurdjieffs lære så godt at Gurdjieff selv sagde: 'jeg kan høre min egen stemme' og gav Madame Ouspensky tilladelsen at udgive bogen.

Bevidsthedstilstande og Vogen Søvn

Som jeg allerede har sagt, er der fire bevidsthedstilstande, der er mulige for mennesket: søvn, vågen søvn, selvbevidsthed og objektiv bevidsthed, men mennesket lever kun i to: delvis i søvn og delvis i det, som sommetider kaldes vågen søvn.

Den første eller den laveste bevidsthedstilstand er søvn.

Det andet bevidsthedsniveau indtræffer, når mennesket vågner. Denne anden tilstand, den tilstand vi er i nu, dvs den, hvori vi arbejder, taler, forestiller os, at vi er bevidste væsner osv, benævner vi ofte vågen bevidsthed eller ren bevidsthed, men i virkeligheden skulle den kaldes vågen søvn eller relativ bevidsthed.

Alle absurditeter og modsætningerne mellem mennesker og menneskelivet i almindelighed forklares, når vi erkender, at mennesker lever i søvn gør alting i søvn og ikke ved, at de sover.

Kun når mennesket erkender, at han sover, er det muligt at sige, at han er på vej til at vågne.

Disse to tilstande, søvn og vågen søvn, er de eneste bevidsthedstilstande, som mennesket lever i.

Go to TopGo to Bottom


Selvbevidsthed og Objektiv bevidsthed

Almindeligvis tror vi, at vi er i besiddelse af selvbevidsthed, det vil sige, at vi er bevidste om os selv, eller i alt fald, at vi kan blive bevidste om os selv i det øjeblik, vi ønsker det. Men sandheden er, at selvbevidsthed er en tilstand, som vi tilskriver os selv uden nogen ret. Objektiv bevidsthed er en tilstand, som vi intet ved om.

Selvbevidsthed er en tilstand, hvori mennesket bliver objektiv overfor sig selv, og objektiv bevidsthed er en tilstand, hvor han kommer i kontakt med den virkelige eller objektive verden, som han på nuværende tidspunkt er udelukket fra af sanserne, drømmene og de subjektive bevidsthedstilstande.

Go to TopGo to Bottom


I det almindelige liv kender mennesket intet til objektiv bevidsthed, og der er ikke mulighed for eksperimenter i den retning. Den tredje tilstand, som mennesket tilskriver sig selv, er selvbevidsthed; dvs han tror, at han ejer den, skønt han i virkeligheden kun kan være bevidst om sig selv i meget sjældne glimt, og selv da vil han sandsynligvis ikke genkende den, fordi han ikke ved, hvad det vil indebære, hvis han virkelig var i besiddelse af den. Disse bevidsthedsglimt kommer i exceptionelle øjeblikke, i stærke følelsesmæssige tilstande, i farefulde situationer, under meget nye og uventede omstændigheder og situationer, eller somme tider i helt almindelig ordinære øjeblikke, når der ikke sker noget særligt. Men i menneskets almidelige eller "normale" tilstand har han overhovedet ingen kontrol over dem.

Go to TopGo to Bottom


I tilknytning til den tredje bevidsthedstilstand kan vi derfor sige, at mennesket af og til har øjeblikke af selvbevidsthed, der efterlader levende erindring om begivenheder i forbindelse hermed, men han har ingen kontrol over disse øjenblikke. De kommer og går af sig selv, idet de kontrolleres af ydre omstændigheder, lejlighedsvise associationer eller følelsesmæssige erindringer.

Spørgsmålet rejser sig nu: Er det muligt at behærske disse flygtige bevidsthedsøjeblikke, at vække dem oftere og fastholde dem længere eller endda gøre dem permanente? Med andre ord, er det muligt at blive bevidst?

I søvntilstande kan vi få glimt af den relative bevidsttilstand. I den relative bevidsthedstilstand kan vi opnå glimt af selvbevidsthed, Men ønsker vi at få forlængede perioder af selvbevidsthed og ikke kun glimt, må vi forstå, at de ikke kan komme af sig selv, de kræver en viljeshandling. Dette betyder, at hyppigheden og varighed af selvbevidsthedsøjeblikke er afhængig af den kontrol, man har over sig selv. Dette betyder altså, at bevidsthed og vilje næsten er en og samme ting eller i alt fald aspekter af den samme ting.

Øversættelse Guni Martin

Copyright © Ørnens forlag

Go to TopGo to Bottom

Ouspensky siger at de mennesker, som ønsker højere bevidsthedstilstand kan lære hvordan man når det i en skole. Han påstår også at han har ingen skole. Yderst interessant bemærkning fra en ekstrem intelligent mand, som på overfladen havde forstået det hele! Og ikke kun det: til hans foredrag i London og U.S.A. kom flere tusinde mennesker. Han var interessant at lytte til.

Ouspensky begyndte at holde foredrag om Gurdjieffs ideer tilbage i St. Petersburg og Moskva fra året 1917 og fortsat til hans død i 1947. Selv om han kom til at opleve hvad han kalder 'glimt af selvbevidsthed' mens han var i personlig kontakt med Gurdjieff kunde han ikke finde ud af hvordan man lær det til andre. Det 'tragiske' ved Ouspensky var at endnu i sit sidste leveår var han på jagt efter en 'skole'.

De som vil finde en 'skole' i dag kan komme i kontakt med de mange Gurdjieff grupper som findes. Det er op til vær en af os at finde vores 'skole'.

Reijo Oksanen, Ikast, Danmark 10.11.2002

Go to TopGo to Bottom