Oksanen, Reijo

Puutarhuri - The Gardener


Eeva antoi ja Aatami söi. Siitä ihmisen ongelmat alkoivat.

Elämän ymmärtäminen ei ole kiinni tiedon puutteesta. Aatamillakin jo oli tietoa. Pikemmin on kysymys tiedon laadusta.

Oikean tiedon, elämän puun hedelmien omistaminen ei ole ihmiselle mahdollista. Kuitenkin tämän puun siemen on meidän tarhassamme.

Sen on Puutarhuri itse istuttanut ja samalla kieltänyt meitä syömästä sen hedelmiä. Puutarhuri kuitenkin halusi puun tuottavan hedelmää ja hedelmistäänhän puu tunnetaan.

Jumalan sana on se siemen, josta voi kasvaa Elämän Puu, Uusi Ihminen, kun sen mahdollisuudet tiedetään, kun sitä hoidetaan ja ravitaan ja annetaan sen juurtua, kasvattaa vartensa, oksansa ja lehtensä.

Kuitenkaan sen hedelmä ei ole sitä ihmistä varten, jossa se kypsyy, eikä se ole edes tarkoitettu muille annettavaksi, vaikka käärme houkuttelisikin. Hedelmän korjaa Puutarhuri itse kun se on kypsynyt.
Eve gave and Adam ate - that is how our problems began. Adam got his own knowledge.

The lack of understanding of life is not due to lack of knowledge. Even Adam had knowledge. It is more a question of the quality of the knowledge.

To have real knowledge, the fruits of the tree of life, is not possible for man. But we have the seed of this tree of knowledge in our garden.

The Gardener himself has planted it and at the same time forbidden us to eat its fruits. However, the Gardener wanted the tree to bear fruit and for its fruits the tree is know.

The Word of God is the seed from which the Tree of Life, the New Man, can grow, when we know it is a possibility, when we take care of it and water it and let it grow root, its trunk, branches and leaves.

But its fruit is not for the man in whoom it ripens, not even meant to be given to others even at the suggestion of the snake. The Gardener will harvest the fruit when it is ripe.
www.gurdjieff-internet.com